fredag den 22. juni 2012

Hvem ejer hvad

Der er sagt og skrevet meget om Rungsted havn, - især i læserbreve i lokalsprøjten, og dem får man jo ikke altid læst. Her er et af de mere interessante.


Læserbrev i UGEBLADET 11.02.03:

Ove Petersen, Sophienbergvej 25, Rungsted Kyst.

Rungsted Havn er en veletableret og velfungerende havn af høj standard, der samtidig fungerer som en god reference for Hørsholm Kommune og det konservative bystyre, uden at den på nogen som helst måde ligger Hørsholm Kommune til last. Det velvære Rungsted Havn tilbyder sine besøgende gæster er skabt af tidligere tiders ordholdende konservativt bystyre - et dygtigt drevet Havnekontor samt bådejere og de erhvervsdrivende på Rungsted Havn.

Hvem ejer hvad? Selskabet Rungsted Havn (A/S - G/S). Jeg har nøje gennemgået samtlige dokumenter i Selskabsstyrelsen, Selskabets aktiebog samt mange andre breve og dokumenter vedrørende Selskabet Rungsted Havn. Og jeg kan med sikkerhed fremføre, at Hørsholm Kommune ikke er aktionær eller ejer - samt at Hørsholm Kommune ikke tidligere har fremsat ønske om at deltage som aktieejer eller nogen anden form for medejer i selskabet Rungsted Havn.

Jeg finder det yderst kritisabelt, at 'bestyrelsen' for selskabet Rungsted Havn ikke har varetaget selskabets interesser mod Hørsholm Kommunes angreb på dette ejerforhold.

Om havnearealet Rungsted Havn har jeg ligeledes gennemgået de forefindende dokumenter som ligger til dokumentation i dette ejerskabs forhold, og fundet at Hørsholm Kommune ejer disse arealer. Men om ejerforholdet er gældende for hele det nuværende havneareal eller kun en del, er på nuværende tidspunkt ved at blive analyseret. Interesseforeningen for Rungsted Havn, påstår at der findes dokumentation for at Hørsholm Kommunes ejendomsret for havnearealerne er sket ved en fejltagelser.

Jeg er af den opfattelse, at det er meget vigtigt at skabe klarhed over ejerforholdene og at disse to ejerforhold behandles hver især, for derved at undgå misforståelse og fejlbehandling.Ejerskabet af havnearealet drejer sig selvfølgelig om de falske tinglysninger, som kommunen har foretaget.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Anonyme indlæg, kommentarer skrevet under pseudonym, perfide kommentarer, personlige angreb og usagligheder slettes. Din IP adressen logges.