fredag den 19. september 2014

Hvad foregår her II ?

Vi tager lige havnens tilblivelse igen...
  1. I 1923 bygges havnen endelig. Sognet har siden 1880-erne talt sig uden om at finansiere en havn til fiskerne i Rungsted.
  2. Sognet giver under 40% i lån og tilskud. Resten finansieres af tilskud fra stat, amt og private investorer. Sognets tilskud gives iøvrigt under pres fra amtet for at afhjælpe arbejdsløsheden i området.
  3. Den 25. januar 1923 udsteder formanden for havneselskabet et såkaldt indflydelsesbrev til kommunen. Indflydelsesbrevet giver kommunen stemmeret på generalforsamlingen men ikke ejerskab. Formanden har ikke hjemmel til at udstede den slags papirer. 
  4. I starten af halvfjerserne er situationen den samme. Kommunen vil ikke finansiere en ny havn. Daværende Borgmester Sven Jørgensen vil ikke bruge borgernes penge på en havn. Han foreslår derfor at sejlere fra hele nordsjælland inviteres til at deltage i havnen.
  5. I 1974 bygger det samme selskab så den nye havn. Igen med tilskud og lån fra kommunen. Sejlerne og private investorer står for mere end 65% af finansieringen.
  6. Den 22. februar 1977 stempler man på indflydelsesbrevet fra 1923 følgende: "Nærværende aktiebrev konverteres herved til garantibevis i medfør af vedtægt af 6. maj 1976". Det er underskrevet af havnens daværende bestyrelsesformand, Vagn Schlütter, som også var viceborgmester i kommunen! Han har naturligvis ikke hjemmel til at udstede aktier.
  7. I 2004 bruger kommunen ovennævnte ulovlige aktionærstatus til at udvide aktiekapitalen med henblik på at øge kontrollen med selskabet. 
  8. I 2014 tvangsindløser kommunen mindretalsaktionærerne med henblik på at likvidere selskabet og flytte aktiver og passiver over i kommunen.
  9. Når likvidationen gennemføres flyttes alle værdier, som er tilvejebragt og finansieret for sejlernes rentefrie lån, lige i kommunekassen.
Det er da en fantastisk historie... Og så er den ovenikøbet sand!

Utroligt nok, besluttede Kommunen i 2009 at lande sagen med en fondsløsning. I 2013 fandt man på at lave en A/S løsning, og i 2014 ser vi så en såkaldt hjemtagelse. Det er vel tydeligt, at man ikke kan stole på politikere endsige lave aftaler med dem.

Læs mere i "Hallo! Hvad foregår her I".

Nye skilte sat op på Rungsted Havn

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Anonyme indlæg, kommentarer skrevet under pseudonym, perfide kommentarer, personlige angreb og usagligheder slettes. Din IP adressen logges.