søndag den 15. februar 2015

Kommunens aktie er...

Som nævnt var det et udmærket dialogmøde om fremtiden for Rungsted Havn. Som ligeledes nævnt handlede mødet ikke om det, der ligger sejlerne på sinde, nemlig hvorledes Kommunen har fået tiltaget sig ejerskabet af havnen. Jeg har før vist, hvordan en aktie i Rungsted havn ser ud. Her er den igen:
En rigtig aktie i Rungsted Havn
Her kommer så et billede af Kommunens påståede aktie. Det er et brev fra 1923, hvori kommunen får stemmeret på en højst besynderlig måde. Dette brev konverteres så til et garantibevis i 1977; Ligeledes på en højst besynderlig måde. Da man så i 2004 ændrer havnen fra G/S tilbage til A/S, blive r garantibeviset på besynderlig vis til en aktie.

Dette, mine damer og herrer, er Kommunens såkaldte aktie.
Kommunens påståede aktie
Vi tager den lige een gang til:
  1. I 1923 tilbydes Kommune, Amt og Stat stemplede aktier for tilskuddet. Kommunen takker nej som de andre tilskudsgivere. 
  2. Derefter gives Kommunen stemmeret på generalforsamlingen for sit tilskud.  Stemmeretten er næppe lovlig, da den blev givet af formanden og et bestyrelsesmedlem, som ikke har hjemmel til dette.
  3. I 1976 ændres aktieselskabet til et garantiselskab for at bevare skattefrihed for selskabet.
  4. I 1977 konverteres kommunens stemmeret i Rungsted Havn A/S med et stempel til et garantibevis. Garantibeviset er næppe lovligt, da det er udstedt af formanden for havnen, som også var Viceborgmester, og Havnemesteren. Bemærk interessekonflikten for formanden for havnen. Iøvrigt har formanden og havnemesteren ikke hjemmel til at udstede garantibeviser.
  5. I 2003 meddeler erhvervsankenævnet, at havnen igen skal registreres som A/S, hvilket sker, og i den forbindelse bliver garantibeviset ved trylleri og okkulte fremsigelser næsten til en rigtig aktie. Formanden for havnen er på daværende tidspunkt det konservative byrådsmedlem Anders Borgen, og igen er der en voldsom interessekonflikt i formanden for Rungsted Havn.
  6. Først i 2005 indføres kommunens aktie i aktiebogen med et nyt nummer. Derefter bruger kommunen så sin påståede aktiepost til at hæve aktiekapitalen, så kommunen opnår majoritet.
Herefter ligger vejen åben for kommunen. Kommunen har med ovennævnte fiflerier beslaglagt havnen og alle dens værdier, selvom stort set ikke har betalt en krone for havnen.

Vi lader billedet stå et øjeblik...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Anonyme indlæg, kommentarer skrevet under pseudonym, perfide kommentarer, personlige angreb og usagligheder slettes. Din IP adressen logges.