Sejlklub

Der er brug for sådan en rigtig god gammeldaws sejlklub på Rungsted Havn!
En sejlklub
Der mangler nemlig et sted på Rungsted Havn, hvor bådejere kan mødes - i malertøj - og få varmen, en pilsner og tre sildemadder for en halvtredser, - eller for den sags skyld en medbragt øl....

Som udgangspunkt er det store klubhus låst af; Sejlere og medlemmer ingen adgang. Kæmpe arealer ligger øde hen, eller også er der konfirmation, når der ved forårsklargøringen er allermest brug for en varmestue. Hvis der overhovedet er åbent, så koster en øl treds kroner. Det er ikke klubpris. Det er natklubpris.

Der findes en stor, aktiv og prestigeombrust - halvprofessionel organisation, som gør rigtig mange gode ting for sejlsport. Der afholdes store stævner, drives cafe, og der er også en mængde glimrende uddannelses og tur-relaterede arrangementer; Denne organisation hedder KDY.

KDY driver også en jolle og ungdomsafdeling, og der arrangeres aftenmatch, hvor vi alle er dommere på skift; Disse to aktiviteter har man arvet, da man kvalte den lokale sejlklub.

KDY var med til at gøre Rungsted Havn til virkelighed tilbage i starten af halvfjerserne. Det kan derfor undre, at når det drejer sig om havnesagen, så er man forbavsende passiv. Det er som om, man har så travlt med at drive virksomhed, at man glemmer at være sejlklub for sejlere og bådejere. En klub plejer vel at være noget med interessefællesskab. Måske er det ligefrem selve kernen i begrebet klub, men her er bådejernes interesser tilsyneladende ikke sammenfaldende med klubbens. Det har klubben - over de seneste 15  år klart demonstreret.

I havnesagen, er det nemlig tydeligt, at det er vigtigere at holde sig gode venner med kommunen og havnen, end det er at pleje medlemmernes interesser.

Siden det famøse møde med borgmesteren i 2002, hvor KDY stod side om side med borgmesteren og hans planer om at sælge havnen, har man som sejler ikke været sikker på klubbens holdning. Forklaringen kan kun være, at man vælger at være på god fod med havnen og kommunen. Problemet er, at det sker på sejlernes beskostning.

I 2014 kulminerede dette ved endnu et par groteske møder.

Først var der et møde i juni i KDY omkring besættelsen af KDYs bestyrelsesposter. Ved dette møde demonstrede KDYs bestyrelse deres fuldstændige magtarrogance ved totalt at overhøre og overkøre de fremmødte 50 sejleres holdning.

Dernæst var der et par dialogmøder senere på året, hvor KDY var til stede men glimrede ved fuldstændig passivitet.

Hvordan sejlernes behov tilsidesættes kan man læse om andetsteds på denne blog.

Faktum er, at KDY behændigt har undgået at tage stilling. Og så alligevel ikke. Klub havde nemlig indtil for nylig to pladser i havnebestyrelsen. Det må jo betyde, at klubben støtter den indstilling, som havnekontoret lægger for dagen. Til gengæld har klubben visse særlige privilegier:
  1. Man råder for eksempel over pladserne på jollepladsen. 
  2. Man kan tillade medlemmer at drive virksomhed fra "klubbens" område på havnen. 
  3. Man betaler ikke den samme skat til kommunen som alle andre. 
  4. Man modtager tilmed økonomisk støtte fra kommunen. 
Der er sikkert mere, som jeg ikke er klar over, men det er da mageløst, at kommunen giver økonomisk støtte til den superkommercielle udenbys forretning, som klubben reelt er.

Så ved man, hvem der er venner med hvem. 

Det er jo lidt af et dilemma. Som sejler kan man kun få indflydelse på havnens drift via KDYs to sæder i  havnebestyrelsen. Medlemmernes reelle indflydelse kan til gengæld ligge på et meget lille sted, da KDYs ledelse har blikket stift rettet mod forretningen KDY. Bådejernes kontingent batter ikke meget, når der skal betales for KDYs ambitioner. Nu er der ikke noget galt med ambitioner, men bådejernes interesser er åbenlyst henvist til en plads længere nede af listen.

Heldigvis findes der Rungsted Bådelaug, www.rungsted-baadelaug.dk, som prøver at varetage bådejernes interesser overfor kommunen. Er du ikke medlem af Bådelauget, så er det aldrig for sent. Indmelding kan ske via bådelaugets hjemmeside.

Bådelauget er dog stiftet som kamporganisation til at beskytte sejlernes - mere præcist bådejernes interesser ved, i og på Rungsted Havn. Det er ikke en sejlklub.

Der har indtil for nylig kun een klub at vælge imellem, og den deler åbenlyst ikke bådejeres interesser. Havnebestyrelsen og kommunen er tilsyneladende ikke interesseret i, at bådejerne får den indflydelse på havnens drift, som deres økonomiske bidrag retfærdiggør. Det er jo i virkeligheden grotesk.

Status p.t. er at bådejere, havn, KDY og kommune ikke har sammenfaldende interesser. Det har en spøjs og set med lokale sejlerøjne noget uheldig effekt. Kan man som sejler støtte en klub, der gennem passivitet aktivt arbejder for at holde bådejerne uden for indflydelse? Nej, vel...

Men der er andre muligheder:

I 2013 stiftede nogle lokale sejlere en ny lokal sejlklub: Rungsted Sejlklub. Check den ud på hjemmesiden: www.rungstedsejlklub.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Anonyme indlæg, kommentarer skrevet under pseudonym, perfide kommentarer, personlige angreb og usagligheder slettes. Din IP adressen logges.