torsdag den 6. november 2014

Sejlernes krav tilsidesat

Det var et godt og afklarende møde i kommunen i går den 5. november. Der var vel lidt over 100 personer til stede, hvoraf langt hovedparten var sejlere og pladshavere. Overskriften var dialogmøde. Realiteterne var, at Borgmesteren og Kommunaldirektøren orienterede om kommunens planer, medens sejlerne skiftevis stillede kritiske spørgsmål og fortalte politikerne, hvorfor den valgte løsning er dårlig.

Borgmesteren har givetvis gode intentionen. Dem har jeg ikke grund til at tvivle på. Historien viser bare, at man ikke kan bruge politiske intentioner til noget. Spørgsmålet er jo, om de er politisk realiserbare. Det hele startede ellers ret godt med, at Borgmesteren tog udgangspunkt i sejlernes tre krav. Jeg skal gentage dem her:
  1. at sejlerne sikres en vægt i havnens ledelse, der svarer til deres rolle som primære brugere og vigtigste økonomiske bidragsyder, 
  2. at havnen sikres som en selvstændig virksomhed til glæde for brugere og besøgende; havnens drift skal sikres mod en kommunal udnyttelse, 
  3. at havnens oprindelige status som regional havn fastholdes, således at adgang til havneplads er åben for alle på lige vilkår uanset kommunalt tilhørsforhold. 
Vedrørende punkt et, så vil Borgmesteren angiveligt gerne give selvstyre, - naturligvis mod vetoret. Gentofte-modellen blev diskuteret, men det lader til, at Borgmesteren gerne vi gå videre end det meget begrænsede selvstyre, som Gentofte-modellen reelt giver. Det kaldte han Hørsholm-modellen. Den er endnu ikke særlig veldefineret, men den inkluderer mere indflydelse til sejlerne og vetoret til kommunens repræsentant i havnebestyrelsen.

Vedrørende punkt to, så kom borgmesteren endelig med en klar melding. Borgmesteren meddelte flere gange, og jeg citerer: "Vi hjemtager havnen, fordi vi ønsker at bevare den bestemmende indflydelse". Altså er det under punkt et omtalte selvstyre ren salgsgas. Fup. Ikke eksisterende.

Borgmesteren nægter at sikre havnen imod salg. Et nyt flertal i kommunalbestyrelsen vil fortsat kunne sælge havnen til Goldman Sachs eller lignende. Havnen vil altsp fortsat kunne indgå i en Farum-lignende sell-lease-back model.

Der ligger ganske vist et papir fra PWC, som beskriver, hvorledes kommunen vil sikre havnen imod at blive blandet for meget ind i kommunens regnskaber. Det holder ikke. Kommunen har allerede fjernet tilskud til de offentlige toilettet på havnen. Dem betaler sejlerne altså. I kommunens 2015 budget er der ikke længere en post til fjernelse af tang fra strandgrundene. Mon ikke også dette bliver pålagt havnen. Desuden involverer Hørsholm-modellen antageligvis en mængde ukontrollable honorarer til kommunens konsulenter i forbindelse med vedligehold af havnen.

Vedrørende punkt tre, så var der almindelig enighed om, at det nok giver mening at give lige adgang til havnen uanset bopæl; Især når man ved, at der ikke længere er 30 års ventetid for at få en bådplads, - snarere under eet år.

Bottom line:

Kommunen er blevet pålagt at afvikle sin ulovlige bestemmende indflydelse i havneselskabet. Derfor bruger kommunen nu sin ulovlige bestemmende indflydelse til at hjemtage havnen. Det sker for at bevare den bestemmende indflydelse.

Havnesagen startede med en Borgmester, som ville sælge havnen for at finansiere andre - ikke sejlrelaterede aktiviterer. Den nuværende Borgmester adresserer overhovedet ikke dette kritiske punkt i havnesagen. Tværtom. Borgmesteren afviser pure at sikre havnen mod et salg.

Havnen vil derfor med hjemtagelsen være i spil for en Farum-lignende model, hver eneste gang det politiske landskab i kommunen skifter. Man kan spørge, om hjemtagelsen så vil give den ro, som havnen har brug for for at sikre den fortsatte positive udvikling. Enhver investering i havnen er jo en lotteriseddel, for det hele kan være væk i morgen.

Kommunens melding på dialogmødet den 5. november i år er i praksis fuldstændig samme melding, som sejlernes foreninger fik af Borgmesteren ved mødet den 6. oktober i år. Desværre minder meldingen skræmmende meget om meldingen fra 2002: Kommunen vil eje og bestemme over den havn, som sejlerne har betalt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Anonyme indlæg, kommentarer skrevet under pseudonym, perfide kommentarer, personlige angreb og usagligheder slettes. Din IP adressen logges.