Klumme


Godt
Der er rigtig mange gode ting ved Rungsted Havn. Der er blåt flag. Strand. Slæbested. Affaldsplads. Gode faciliteter for sejlklubber. Styr på havnepladserne i højsæsonen. En super vejrservice på havnekontoret. Velfungerende el og vandinstallationer på broerne. Desuden er der flere iskiosker, masser af restauranter &  cafeer, fiskebutik, tøjbutikker, fritidsbutikker, frisør, vaskeri, liberalt erhverv, et sejlloft og een enkelt butik med udstyr til både. 

Men der er også nogle ting, som det er meget svært at forstå...


Pladslejen
Pladslejen stiger i rasende fart. Så rasende, at jeg har dedikeret en separat side til det. Se i menuen herover for detaljer om udviklingen i pladslejen.

Det virkelig interessante er imidlertid, at man som pladshaver ikke kan få en fyldestgørende forklaring på stigningerne. Regnskaberne for 2004, 2005 og 2006 kan hentes online hos cvr registeret, men tidligere regnskaber er enten ikke tilgængelige eller bortkommet.

Man kan ikke en gang få ordentlig besked om selv simple ting ved henvendelse på havnekontoret. Selv høflige henvendelser vedrørende økonomien i havnen affærdiges med et - og jeg citerer Havnemesteren: "Vi stopper vor mailveksling her, der er også andet jeg skal ordne." Det er virkelig flot skrevet. Det er trods alt bådejerne, der betaler havnemesterens løn og langt størsteparten af driften af havnen.

... og jeg fik ikke en gang svar på spørgsmålet, som var, om der foreligger en beregning, som viser, at det er til bådejernes (økonomiske) fordel, at der tvangsindføres nye stativer til 1200,- årligt;

Dog, skal der tilflyde Havnen ros for - i den unødigt dyre firefarvede tryksag - at have trykt noget, der minder om et regnskab. Det fremgår nemlig heraf med al tydelighed, at det er sejlerne, der betaler for havnen. Det er ikke restauranterne. Det er heller ikke butikkerne, og det er slet ikke kommunen.

Kommunen
Kommunen kan sjovt nok ikke støtte sejlerne. En stor del af disse er ellers borgere i kommunen. Næhnæh, kommunen har travlt med at subsidiere sejlklubberne, medens bådejerne af de fleste politikere tiltænkes en brandbeskatning i form af udbytte fra havnen til kommunen. Man tager penge fra borgerne og giver til en sejlklub, som ikke er lokalt baseret? Ja, den er god nok. Det er netop det, der sker. Nu er den sejlklub jeg her tænker på, ikke ligefrem præget hverken af en folkelig ånd eller en filantropisk indstilling til fritidsaktiviteter, sådan som sejlklubber ellers gerne er her i landet. Man kunne nemt komme til at tænke på "hold-kæft-penge.

Husleje
Man skulle tro, der var en fornuftig indtægt på huslejen til de knap 15 restauranter, som havnen er - hmm - begunstiget af. Restauranterne belaster ihvertfald havnen med slid på anlæg, toiletter, affaldsordninger, kundeparkering og sikkert flere andre ting. Spørger man de forretningsdrivende, så er huslejen høj. Kigger man i Havnens regnskab, så er indtægten fra husleje minimal. Spørgsmålet er, hvor bliver de penge af?

Svaret er, at de penge skummes et andet sted. Havnen har åbenbart i tidernes morgen langtidslejet pladserne ud til latterligt dårlige priser, så når restauranterne klager over høj husleje, så skal man bare være klar over, at pengene IKKE går ind i havneselskabet.

Stativer
Der bliver ved tvang indført en ordning med brug af havnens stativer. Tvang. Sejlerne er ikke blevet spurgt. Må jeg ydmygst henlede opmærksomheden på, at vi skrev år 2010, da ordningen blev indført. Glem heller ikke, at vi lever i et demokrati. Javel, stativerne kan flyttes, og det er smart, men... De koster 1200 årligt. Hvert år. Det er en fuldstændigt latterligt dårlig forretning for bådejerne. Det er faktisk nærmest noget svineri. Almindelige sammenklappelige bådstativer kan fås i håndkøb for under 7000,- Regn lige på det. Kan man holde en bestyrelse økonomisk ansvarlig? Det er jo helt hen i vejret...

Parkering
Det er egentlig spøjst. Rigtig mange andre steder betaler man for parkering. Jeg betaler for at bruge havnen, fordi jeg har en bådplads. Prisen dækker sommerplads og vinterplads. Jeg går ud fra, at parkering er iberegnet prisen, men hvorfor er det egentlig, at andre brugere af havnen kan parkere gratis? 

Åhh, - jeg har misforstået det fuldstændigt. Intet ville være mere naturligt, end at havnen begyndte at opkræve parkeringspenge. For alle. Derved kunne der nemt tjenes gode penge, og sejlerne kunne chikaneres maximalt. De parkerer jo gerne på havnen, medens de er ude at sejle. Det er helt urimeligt. I lufthavnen kan man langtidsparkere et kvarters gang fra lufthavnen. Det skal vi også have her, så bådejernes grimme biler ikke fylder op, medens vi er ud at sejle. Ideen er hermed videregivet, kvit og frit. 

De andre brugere skal vel også betale et eller andet. Brugerbetaling er jo moderne. I stedet for at bruge mere end 100.000,- af bådejernes penge på en bom ved sydmolen, så kunne man passende investere i et betalingsanlæg ved indkørslen til havnen. 

Kun for Hørsholmere
Den seneste udvikling tyder på at havnebestyrelsen har ændret reglerne for ansøgning om havneplads i havnen. Det er meget underligt. Havnen var fra starten afhængig af finansiering fra sejlerne, og netop for at sikre tilpas tilslutning søgte man - og fik - tilsagn fra sejlere i hele Nordsjælland. Det kan nemt dokumenteres, at masser af pladshavere dengang som nu IKKE kommer fra kommunen; Det bryder kommunen sig naturligvis ikke om, for det lugter jo af, at en hjemtagning ikke rigtig er aktuel. 

Amtslig havn
Til dem, der måtte have glemt det: Havnen blev givet tilskud fra kommunen, amtet og staten, og forudsætningen for de to sidstnævne var, at havnen forblev en havn for hele nordsjælland.

Vinteropbevaring
Som lovet, hermed forslaget om at opfylde inderste bassin i sydhavnen. 
Sådan en opfyldning vil løse parkeringsproblemet, vinteropbevaringsproblemet og problemet med at finde plads til stadig flere forlystelser, iskiosker, minitivolier og andet uvedkommende gøgl. Når havnen en gang får mangel på pladser, kan man jo bare udvide i udadgående retning. Det har man jo allerede prøvet med succes een gang, da man byggede den nuværende havn. 

En let lille forfalsket tinglysning - helt i den betonkommunale ånd - og i overensstemmelse med praksis her i Hørsholm - og vips ejer Kommunen det oppumpede areal. Mageløst men sandt.

Det gør vi da bare igen.

Kommunikation
Det er altid godt med kommunikation, men skal jeg være helt ærlig, så behøver havnen ikke bekoste en tryksag i fire farver på blankt papir hvert forår og hvert efterår. Et simpelt brev med sort tekst og en tegning på a4 kunne udmærket løse opgaven. De penge, man herved kunne spare, kunne man jo så bruge til at nedsætte havnelejen. Iøvrigt kunne man udmærket forestille sig, at havnen benyttede email til kommunikation med pladshaverne, - ihvertfald i et vist omfang. Det er med til at skabe en følelse af nærhed og samhørighed. Havnens nyhedsbrev skulle være velkomment i min mailbox. I det hele taget kunne man på een gang spare penge og komme bedre i kontakt med havnens egentlige brugere ved indførelse af ny teknologi.

Forbedringer
De synlige ændringer skal jeg dog retfærdigvis nævne. Der er kommet fine nye vogne. Der er kommet meget fine nye el-installationer på broerne; Begge dele var tiltrængt, - set med sejlernes øjne. Der er også blevet lagt nye fortove, renoveret toiletter og plantet hække af hensyn til publikum. Nødvendigheden af disse tiltag kan vel diskuteres; Så husker jeg også, at der er blevet indkøbt slibeudstyr til udlån, da man ikke længere må slibe eller vandslibe sin båd på havnen. Det er nok ikke så skidt endda, når man tænker miljø, selvom det er ubegribeligt, at man ikke må vandslibe sin båd.

Den tager vi lige een gang til: Man må ikke vandslibe sin båd på Rungsted Havn.

Det kan også være en anelse irriterende at læse Havnemesterens ret uforsonlige tone med hensyn til at man har tre dage til at fjerne sit bådstativ. Gør man ikke det, så trues man med ekstraregninger, fordi havnen så er nødt til at fjerne stativet - af hensyn til publikum.

I den ved regningen vedlagte folder, kan man læse, at toiletterne og badeforholdende igen er renoveret og der etableres desuden nye toiletter, herre, dame og handicap - til publikum.
Hvem er dette publikum? Kommer de mon på havnen, netop fordi det er en havn? Hvad vil de se? Er jeg som sejler blevet optrædende? Det er i så fald det særeste cirkus, jeg nogensinde har hørt om. De optrædende betaler jo for publikum. Dårlig forretning. Man skal vist være betonkommunal for at udtænke sådan en forretningsplan, Kammerat Napoleon.

Indflydelse
Kan man som udgangspunkt ikke få. Havnebestyrelsen er lukket land. Regnskaberne er ikke tilgængelige. Referater af møder? Glem det. Generalforsamlingen er lukket. Den eneste vej for en bådejer til indflydelse på havnens drift er gennem medlemskab af een bestemt organisation. Gennem medlemsskab kan man stille op som kandidat til een af to pladser i havnebestyrelsen, som klubben har adkomst til.

Det er meget underligt. Bådejerne har betalt havnen. Bådejerne betaler langt den største del af driften. Alligevel skal man være medlem af en bestemt klub for at få indflydelse? Eksklusivaftaler - er de ikke forbudte i det her land?

Der var to klubber på havnen, som var med til at realisere den nye havn i 1974. De havde hver et sæde i havnebestyrelsen. Så købte den ene klub den anden, og vips, - monopol etableret.

Iøvrigt skriver disse repræsentanter under på, at de varetager klubbens interesser, og disse er jo ikke nødvendigvis sammenfaldende med bådejernes. Hvorfor skal alle de andre sejlklubber og for den sags skyld de andre husejere på havnen så ikke også sidde i bestyrelsen?? Ja, for bådpladshaverne skal ihvertfald - tilsyneladende - holdes ude af havnebestyrelsen for enhver pris. De betaler jo også bare gildet. Nævnte jeg, at den pågældende sejlklub modtager støtte fra Kommunen?


Havnesagen
Hvad er så havnesagen? Well, den korte version er vist cirka denne: Rungsted Baadelaug og Hørsholm Kommunen er ikke enige om, hvem der ejer Havneselskabet, havnens arealer, samt hvem den egentlig er bygget for. Tilsyneladende er hverken kommunen eller havnebestyrelsen i stand til at fremkomme med overbevisende materiale i den henseende.

Jeg har ikke svar på spørgsmålene, men jeg kan henvise til Rungsted Bådelaugs hjemmeside, som har en omfattende gennemgang af Havnes historie. Det er en længere udredning, hvis rigtighed stadig er til diskussion.

Baadelaugets pointer sammenfatter jeg til følgende: Kommunen har ikke og har aldrig haft ejerskab af hverken Havneselskabet eller havnens arealer, ligesom kommunens bestemmende indflydelse i havnebestyrelsen er ulovligt tilvejebragt og ugyldig. Iøvrigt må kommuner jo slet ikke må eje og drive virksomhed. Jeg er ikke advokat, så det er sikkert udtrykt meget upræcist og muligvis ukorrekt. Havnen er bygget af fiskere og sejlere for deres penge; Der er givet tilskud fra stat, amt og kommune. men der har aldrig været tale om, at disse tilskud skulle konverteres til ejerskab.

Havnen er bygget og betalt af brugerne, - ikke af tilskuerne;

Det er lidt ligesom fodboldbanen, som er beregnet til fodbold, og golfbanen er beregnet til golf. På samme måde er en havn beregnet til både.