tirsdag den 27. maj 2014

Hallo! Hvad foregår her?

Havnen ejes af det selskab, der byggede havnen i 1923. Selskabet ejes af aktionærerne. Kommunen er ikke blandt disse, men kommunen gav et tilskud på omkring 20%. 

Fra den gang har kommunen et såkaldt indflydelsesbrev. Sognerådet gav tilskud, og havnebestyrelsen gav til gengæld sognerådet - ikke aktier eller ejerandele - for det ønskede sognerådet ikke, - men de fik adgang til at stemme på generalforsamlingen. Iøvrigt gav sognet tilskuddet under tvang, da man vurderede, at det var godt for den daværende arbejdsløshed i området.

Lovligheden af dette såkaldte indflydelsesbrev er højest tvivlsom; Det er udstedt af formanden og et enkelt medlem af den daværende havnebestyrelse den 25. januar 1923, men disse havde ikke mandat til at udstede hverken indflydelsesbreve eller aktier.

Den 22. februar 1977 stemplede man på indflydelsesbrevet "Nærværende aktiebrev konverteres herved til garantibevis i medfør af vedtægt af 6. maj 1976". Det er underskrevet af havnens daværende  bestyrelsesformand, Vagn Schlütter, som også var viceborgmester i kommunen; Det er også underskrevet daværende havnemester, Ib Wessel-Tolvig. Ingen af disse havde ret til at udstede aktier, og kommunen opførte heller ikke havneaktier i sine regnskaber.


Er der en ordensmagt til stede?
Ovennævnte fusk er vel også særdeles tæt på mandatsvig. Jeg er ikke jurist, men en forvirret formand for en bestyrelse vælger at fuske ejerskab ud af det selskab, han er sat til at bestyre! Og han skriver under på det sammen med sin egen direktør?? Den er rivende gal.

I 2004 bruger kommunen ovennævnte ulovlige aktionærstatus til at udvide aktiekapitalen med henblik på at øge kontrollen med selskabet. 

Og så lige en ting mere: Den nuværende bestyrelse har - fuldt bevidst - fungeret i mere end 25 på dispensation? Alle havnebestyrelsens beslutninger fra de seneste 25 år bør erkendes ugyldige.

Nu tvangsindløser kommunen så - med sine hjemmestrikkede aktier - mindretalsaktionærerne for at likvidere selskabet, putte havnens aktiver og passiver i kommunekassen og skabe en kommunal institution.

Som om det ikke var nok, så bliver sejlernes indskud lige pludselig til et indskud i kommunen!

Hallo! Hvad foregår der lige her?

Læs mere under havnefacts.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Anonyme indlæg, kommentarer skrevet under pseudonym, perfide kommentarer, personlige angreb og usagligheder slettes. Din IP adressen logges.