torsdag den 20. september 2018

Hvad skete der egentlig med Rungsted Havn

Dette er bare en lille note om, hvad Rungsted Havn egentlig er blevet til efter hjemtagelsen. Formålet er ikke, at puste til nogen diskussion om ejerskabet; Den sag er lukket og afsluttet.Nu skal der ses fremad, og spørgsmålet er derfor: Hvad blev egentlig enden på hele det cirkus? Hvor er vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud?

Kan hjemtagelsen ligefrem vise sig at være godt nyt?

Den tager vi lige een gang til: Tre år er gået, og vi må konstatere, at havnen ikke ser ud til at have taget skade. Endvidere ser det ud til at hjemtagelsen endda kan have positive effekter. Een af dem er det årlige møde med brugerne. En anden er - måske - en større indflydelse fra brugernes side. En tredje kunne være større gennemsigtighed i beslutningsprocessen i havnen.

Lad os se nærmere på et par facts fra havnens vedtægter:
 1. Rungsted Havn ejes 100% af Hørsholm Kommune.
 2. Rungsted Havn er en selvforvaltende kommunal enhed under Hørsholm Kommune.
 3. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar.
 4. Kommunalbestyrelsen har vetoret i alle beslutninger.
 5. Kommunalbestyrelsen har gennem delegation givet havnebestyrelsen kompetence til at forvalte havnen.
 6. Havnebestyrelsen træffer beslutninger ved afsteming. 
 7. Når halvdelen af bestyrelsen er til stede, kan der træffes beslutninger.
Det lyder faktisk altsammen fint, kommunalt og endda en lille smule demokratisk.

Delegeringen fra kommunalbestyrelsen fjerner desværre det demokratiske aspekt; Havnebestyrelsen kunne afspejle den politiske scene i Kommunalbestyrelsen, men det gør den ikke. Havnebestyrelsen kunne så i stedet afspejle brugere og betalere af havnen. Det gør den desværre heller ikke. Der er store grupperinger i havnebestyrelsen, som gør at organisationer med adresse udenfor kommunen kan mønstre 6 medlemmer ud af 9. Er rimeligt? Er det i Hørsholm kommunes, borgernes eller sejlernes interesse?

Vi fortsætter:
 1. Havnebestyrelsen skal drive havnen efter lovgivningen og indenfor rammerne af kommunalfuldmagten. 
 2. Havnebestyrelsen skal følge almindelige principper for offentlig sagsbehandling, herunder regler for inhabilitet, - og havnen skal administreres i overensstemmelse med lighedsprincippet.
 3. Havnens økonomi skal hvilke i sig selv, og den skal holdes adskilt fra Hørsholm Kommunes øvrige økonomi.
 4. Hørsholm kommune kan yde tilskud, såfremt extraordinære grunde taler for det.
Interessant!

Havnen er simpelthen blevet en del af den offentlige sektor.

Den offentlige sektor bygger på værdier som åbenhed, demokrati, retssikkerhed, integritet, uvildighed, habilitet og loyalitet. Det er godt nyt for havnens brugere.

Administration af havnen skal ske under iagttagelse af kommunalfuldmagten, forvaltningsloven og offentlighedsloven. Sager skal behandles efter almindelige principper for offentlig sagsbehandling, herunder inhabilitet og lighedsprincippet. Igen er det godt nyt for havnens brugere.

Lige nu er det faktisk svært at se, hvad der er skidt...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Anonyme indlæg, kommentarer skrevet under pseudonym, perfide kommentarer, personlige angreb og usagligheder slettes. Din IP adressen logges.