torsdag den 18. december 2014

Myndighederne klapper hinanden på ryggen

Intet midlertidigt forbud! Retten i Helsingør vurderer, at Hørsholm Kommune bare udøver myndighed. Det var der vist ingen, der var i tvivl om. Expropriation er sådan set også udøvelse af myndighed, men det er irellevant.

Det handler om, hvor meget Kommunen kan nå at ødelægge, nedlægge og frasælge inden retssagen afgøres. Det er mildest talt forbløffende, at retten i Helsingør ikke kan se, at det er et problem.
Direkte fra domstol.dk
Der er en enkelt interessante ting resuméet. Der udtaler retten, at den ikke forholder sig til lovligheden af tvangsindløsningen. Jaså? Retten har afsagt en kendelse, hvor den ikke forholder sig til substansen? Er det niveauet i dagens Danmark? Hvorfor udtaler retten sig om det? Rettens perspektiv er - ligesom mange andres i denne sag - for kort. Der skal stilles spørgsmålstegn ved selve kommunens påståede ejerskab, som jo er tilvejebragt med flid, fedt og noget der ligner snyd.

Der er også en enkelt interessant ting i selve kendelsen. Der udtaler retten, at hjemtagelsen kan fortsætte under denne forudsætning: "i det omfang disse handlinger ikke direkte angår kommunens private  retsforhold til bestemte parter". Men det gør den jo netop! Så har vi jo vundet, for så skal processen standses !! Det er jo fuldstændigt vanvittigt.

Rul ned ad siden eller klik her for en gennemgang af, hvorledes Hørsholm kommune kom til at eje en havn, som Kommunen ikke selv har betalt.

Der er en sørgelig dag for demokratiet. Systemet hytter sine egne. Det er ikke længere til for borgernes skyld. Det er omvendt.

Link til domstol.dks resumé.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Anonyme indlæg, kommentarer skrevet under pseudonym, perfide kommentarer, personlige angreb og usagligheder slettes. Din IP adressen logges.